Tags
วัตต์มิเตอร์  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  พระสงฆ์  Catalog  plural  เนยถั่ว  วางแผนทางการเงิน  หมั่นโถว  การออมเงิน  Hand Tools  ค่าความต้านทานรวม   แบบฟอร์ม  โปรแกรมคำนวน  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  Normalization  Ability  คอมพลีเมนต์  ปักแต่งภาพ  นวดรักษาโรค  อาหาร  Pulse Generator  การใช้พลังงาน  การปรับความเร็วมอเตอร์  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  Database  พุทธประวัติ  เอกลักษณ์ไทย  safety equipment  กระเป๋าหิ้ว  วงจรรักษาระดับแรงดัน  Presentation  ตารางค่าความจริง  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ตัวแปร  หมูทอด  งบ  คุณภาพลมอัด  สาร  ถั่วใบเตย  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  chart  กับแกล้ม  การเย็บผ้า  วงจรสตาร์  ข้าวโอ๊ต  Site Navigation  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนมปังหน้าคุกกี้  ผงกะหรี่  กฎของพลังงาน  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบขนาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบขนาน
 
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
หน่วยค่าความต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ความต้านทาน,โอห์ม
 
หลอดให้คลื่นรังสีแสง (2) : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : หลอดให้คลื่นรังสีแสง
 
thank