Tags
ทาร์ต  โจ๊ก  safety system  warning  ขนมปังกระทง  การสะท้อนแสง  ชิฟฟ่อน  ขนมปังกรอบ  เครื่องกำเนิดความถี่   พายคาว  บริหารจิต  ธัญพืช  เครื่องประดับ  Hand Tools  Leave  การไหลในช่องทางเปิด  รองเท้าแตะ  น้ำพริกเผา  Direction  chart  หุ้นทุน  ผูกผ้าแบบระย้า  เอสซีอาร์  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  อาหารว่าง  หมูแดง  แบบเสื้อ  ตำลึง  แอมมิเตอร์  งานพับ  วงจรลอจิก  คำสั่ง Linux  การผูกผ้า  ทรัพยากรธรรมชาติ  การ์ดอวยพร  นโยบายพลังงาน  ไก่  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  แบบกางเกง  เป้  ชุดบริการลมอัด  เซลล์ไฟฟ้า  เงินปันผล  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีลมอัด  อุปกรณ์ควบคุม  ความเร็วแสง  ธาตุ  พุทธสาวก  ผลไม้  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบผสม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบผสม
 
 
thank