Tags
โอ๊ต  Package  carelessness  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  วงจรแม่เหล็ก  เครื่องมือกล  ผักโขม  ชิฟฟอน  การแจกแจงแบบปกติ  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  danger  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  ภาพดอกไม้  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ภาวะโลกร้อน  ปีขาล  น้ำสลัด  พหูพจน์  Text Field  Graphic  table  เพศสัมพันธ์  จริยธรรมทางธุรกิจ  ขนมปังม้วน  ปักผ้า  ผ้า  แต่งผม  ลายซิ่น  แบล็คฟลอเรสต์  อัลมอนด์  กะเพรา  ปักปะ  วงจรขนาน  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  เผือก  CSS  ริบหุ้น  Place  กระเป๋าผ้าไหม  ค่าความต้านทานรวม   ต้นไม้  มอเตอร์  นวดหน้า  หลอดฟลูออเสเซนต์  จรรยาบรรณ  working environment  คุกกี้  รูปแบบพลังงาน  อุณหภูมิสี  การวางตัว  
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบผสม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่มีตัวต้านทานไฟฟ้าต่อแบบผสม
 
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
มัลติมิเตอร์ 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank