Tags
เสื้อคอกลม  สุขภาพ  ฐานข้อมูล  ไอซี  ตัวเชื่อมประพจน์   เซลล์ไฟฟ้า  งบ  ลูกเต๋า  workplace  ความหนืด  SSH  อาหารหวาน  OSI model  Toolbook  แบล็คฟลอเรสต์  carelessness  แยม  สตางค์  ที่รองแก้ว  อาหารไทย  หมู  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  คุกกี้ใหญ่  ช่อบูเก้  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   ลอดช่อง  ดอกไม้  มารยาทชาวพุทธ  ภาชนะดินเผา  สนามแม่เหล็ก  สมบัติของแสง  จีทีโอ  วงจรแม่เหล็ก  นวดหน้า  ไดร์ผม  กฎของพลังงาน  กระเป๋า  ผ้ารองจาน  สายดิน  ไข่เยี่ยวม้า  เฟรนว์โทส  การเย็บผ้า  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ปักลูกโซ่  คอมพิวเตอร์กราฟิก  อัญชัน  ขนมปัง  แรงกระทำของของไหล  Introduce  พายไส้หวาน  
การปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส
 
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
thank