Tags
เพิ่มทุนลดทุน  ปลาดุก  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรอนุกรม  mail merge  การผลิต  วงจรตัดลูกคลื่น  เขียนแบบโครงหลังคา  ปักตรึงผ้า  Image Ready  ปักแต่ง  ความเร็วแสง  หมอนอิง  ปลากริม  รูปแบบพลังงาน  สโคน  ไข่หงษ์  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ต้นไม้  Database  แม่เหล็ก  Swish  นวดแผนไทย  ภาวะโลกร้อน  แบบทดสอบ  การแจกแจงแบบปกติ  แป้ง  ถั่วแดง  การไหล  หอยทอด  คำนวณเลขฐาน  งาดำ  OSI model  เล็บมือนาง  ม้วนผม  การบัญชี  บราวนี่  การหักเหแสง  การปรับความเร็วมอเตอร์  คะน้า  กระดาษทิชชู  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ทฤษฎีแสง  compress  บัตเตอร์  วงจรลอจิก  เคลือบรูป  พาน  ยาสมุนไพร  ไข่  
ทฤษฎีแสง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ทฤษฎีแสง
 
 
ตัวเก็บประจุ : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : คาปาซิเตอร์,ตัวเก็บประจุ
 
thank