Tags
เสื้อผู้หญิง  เอกสารธุรกิจ  เฟรนว์โทส  ขดลวดอาร์เมเจอร์  กระเป๋าเสื้อ  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ความสว่าง  ทองพับ  จับลอนผม  งานฝีมือ  บ๊ะจ่าง  กับข้าว  ข้าวต้มเบญจรงค์  เมี่ยง  โปรแกรมประมวลผลคำ  ตกแต่งโต๊ะ  รูปแบบพลังงาน  วงจรวีตสโตนบริดจ์  ปลาเก๋า  วงจรทวีแรงดัน  พาย  ดอกเบี้ย  ม้วนผม  อากาศ  Spreadsheet  กลศาสตร์ของไหล  งบดุล  การแปลงเลขฐาน  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ฝอยทอง  safe  Mysql  ฮาวายเอี้ยน  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ผ้ากันเปื้อน  วงจรฟิลเตอร์  Site Navigation  อาหารสุขภาพ  ใบไม้  ปอเปี๊ยะสด  ปกสมุด  กล่องบรรจุภัณฑ์  ที่ใส่ดินสอ  เขียนแบบท่อ  ที่ห้อยโทรศัพท์  โฮลวีท  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  ฉาบ  Weather  Presentation  
การส่องสว่าง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การส่องสว่าง
 
 
ตากับการมองเห็น : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การมองเห็น,แหล่งกำเนิดแสง
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
thank