Tags
พฤติกรรมทางเพศ  หลอดคายประจุ  ราสเบอร์รี่  มัลติมิเตอร์  การเลือกผ้า  ความหนืด  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ปักแต่งยีน  แห้ว  คาปาซิเตอร์  Safety Colours  มันเทศ  หลอดฟลูออเรสเซนต์  Master page  พับริบบิ้น  ของเล่น  วงจรนิวเมติกส์  ปักตกแต่ง  safety  บริษัท  ข้าวโพด  ออสซิลโลสโคป  ภาพดอกไม้  ย้ายเกร็ด  หม้อแปลงไฟฟ้า  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  เศรษฐกิจพอเพียง  กระเป๋าถือ  PHP  ถั่ว  พล่า  มัลติมีเดีย  เล็บมือนาง  พุทธประวัติ  ผลไม้  ขนมปังม้วน  ซอง  ปักคัดเวิร์ค  Permission  Diode  คำสั่ง Linux  pdf  ผลิตผลร่วม  วัตต์มิเตอร์  กระแสไฟฟ้า  ไฟ  น้ำสลัด  เขียนแบบแผ่นคลี่  เสื้อผู้ชาย  Specialist  
การสะท้อน การให้แสง และการกระจาย

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การสะท้อน การให้แสง และการกระจาย
 
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
thank