Tags
ปลา  ผ้ากันเปื้อน  ผัดขี้เมา  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ทฤษฎีลมอัด  #REF!  เวลา  ซอยเซ็ทผม  ข้าวเม่า  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  มู่ลี่  ถักเปีย  Mysql  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  แอบเปิ้ล  แซนวิช  ลายข้าวหลามตัด  Greeting  อากาศ  แบบกางเกง  ภาษี  พิซซ่า  กัดกระจก  ผลิตผลร่วม  ตัดเสื้อ  วงจรเกท  กฎการสะท้อน  ข้าวเหนียว  จิ๊กซอ  การบัญชี  ความต้านทาน  สับปะรด  คุกกี้  Database  ประกอบธุรกิจ  windows  หน่วยผลิตเพิ่ม  การสุ่มตัวอย่าง  อัตราการไหล  ปักก้างปลา  ทรานซิสเตอร์  สถิติ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  กฎของพลังงาน  บริหารความเสี่ยง  C  ปอเปี๊ยะ  บราวนี่  อาหารว่าง  
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2)
 
 
 
ตากับการมองเห็น : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การมองเห็น,แหล่งกำเนิดแสง
 
ทฤษฎีการวางซ้อน : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : ทฤษฎีการวางซ้อน
 
มัลติมิเตอร์ 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank