Tags
แบบแขนเสื้อ  หลอดฟลูออเสเซนต์  SSH  บริโอช  การพับผ้า  Spreadsheet  อุณหภูมิสี  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ผู้ถือหุ้น  Bakery  ทฤษฎีการวางซ้อน  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  พานพุ่ม  ผู้ประกอบการ  มอเตอร์  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  กฎการสะท้อน  แต่งเล็บ  ไดร์ผม  ขนมปังไส้วีทเจิม  การเย็บแขนเสื้อ  ตั๋วเงิน  IP Address  นิพจน์  สัญลักษณ์โลหะ  การผลิต  flow chart  ตัวเก็บประจุ  พล่า  น้ำพริก  วงจรขนาน  ผลิตผลร่วม  demange  เครื่องประดับ  สีน้ำมัน  สถานที่  ปีเถาะ  แป้งจี่  บัวลอย  บลูเบอรี่  สายดิน  ตารางค่าความจริง  ต้นกระเทียม  Hand Tools  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  Catalog  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ข้อมูล  Resume  สวิตซ์  
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2)
 
 
ออสซิสโลสโคป 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
หลอดให้คลื่นรังสีแสง (2) : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : หลอดให้คลื่นรังสีแสง
 
thank