Tags
Office Equipment  มาเช่  แบบกางเกง  สัจนิรันดร์  ผลตอบแทน  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  พหูพจน์  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  สัมภาษณ์  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  pdf  ไข่เยี่ยวม้า  ทองพับ  จีทีโอ  ปลาหมึก  สมการเชิงเส้น  เป้  ข้าวผัด  ย่าม  วงจรลอจิก  ริบหุ้น  สโคน  present  แบบเสื้อ  การหมุนมอเตอร์  VOIP  ประเภทของการไหล  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  พายคัสตาร์ด  แรงดันแม่เหล็ก  เครื่องมือ  ภาพปักปะ   ข้าวตู  webmail  Season  รองเท้าแตะ  เต้าหู้  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  select  ระบบนิเวศ  zip  ปักปีกนก  ไข่หงษ์  ปักแต่งยีน  วิถึไทยพอเพียง  ฟักทอง  กระเป๋าหิ้ว  โปรแกรมนำเสนอ  วาดภาพ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   
จีทีโอและเอสซีเอส

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  จีทีโอและเอสซีเอส
 
 
การให้ใบแอส J-FET : 0.3 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : J-FET,Self-bias
 
พียูที : 0.2 นาที
ครูสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
Tags : พียูที
 
 
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าหรือเฟต : 0.2 นาที
ครูสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
Tags : ทรานซิสเตอร์
 
thank