Tags
ไดร์ผม  คาปูชิโน  หมอนปักเข็ม  แป้งทอด  สุขภาพ  แป้ง  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  พลังงานในการไหล  รูปมะเฟือง  วงจรไฟฟ้า  เกล้าผม  VOIP  มัลติมิเตอร์  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ขมปังพิต้า  จรรยาบรรณ  เคลือบรูป  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   น้ำพริกเผา  น้ำพริก  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  if-else  แต่งผม  Where  เบเกอรี่  ข้าวต้ม  เสื้อผู้ชาย  แยมโรล  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  Ask  Visual Studio  เครื่องดับเพลิง  พิซซ่า  เคลือบเรซิ่น  กระดาษล้มลุก  ขนมปังไส้วีทเจิม  วางแผนรายจ่าย  ผู้บริโภค  ไส้โหงวยิ้ง  เงินทุน  อบายมุข  เป้  ไข่เยี่ยวม้า  สิ่งเสพติด  เค้ก  งานปะติด  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  Normalization  นโยบายพลังงาน  ข้าวโพด  
ต้นไม้หน้าวัว

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ต้นไม้หน้าวัว
 
 
การเย็บเสื้อคอกลมมีแขน ตอน 1 -2 : 41.43 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเย็บผ้า,เย็บเสื้อ
 
การสร้างแบบปกในตัว : 42.55 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบปกเสื้อ
 
การพับผ้าเช็ดมือ ตอน 1 : 41.12 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การพับผ้า,ผ้าเช็ดมือ
 
thank