Tags
วงจรขนาน  ขัดหน้า  เงินฝาก  ลายซิ่น  โอห์มมิเตอร์  ตุ๊กตากระต่าย  เซลล์ไฟฟ้า  ปลากริม  วงจรไฟฟ้า  นิพจน์  การไหลในช่องทางเปิด  การหมุนมอเตอร์  flow chart  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ลายปักไหมปัก  กระเป๋าผ้าไหม  กล่องบรรจุภัณฑ์  ขนมปังกรอบ  ลายข้าวหลามตัด  วงจรพิมพ์  เคลือบเรซิ่น  แต่งเล็บ  หม้อแปลงไฟฟ้า  พิซซ่า  ภาพปักปะ   ตกแต่ง  ทองพับ  unzip  เล็บมือนาง  ดอกเบี้ย  สนามแม่เหล็ก  เลิกกิจการ  งบกำไรขาดทุน  สัปปะรดกวน  ลูกหม่อน  ทรัพยากรธรรมชาติ  การสุ่มตัวอย่าง  สมบัติของธาตุ  analysis  สารกึ่งตัวนำ  ตุ๊กตาผ้า  งานประดิษฐ์  พายไส้หวาน  กระทง  แม่เหล็กไฟฟ้า   Word  อัญชัน  ผ้า  คอมพลีเมนต์  วงจรฟิลเตอร์  
Open Office Presentation 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Open Office Presentation 1
 
 
Acrobat : 45.29 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : acrobat,pdf
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
Log Server ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Log Server
 
Image Ready : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Image Ready
 
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 3 FORM : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : HTML,HTML TAG
 
การกรอกข้อมูลด้วย MS ACCESS ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Access
 
Utility Present Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : present
 
Mail Client : 47.34 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : email,mail client,webmail,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
Dreamwaver Form : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver,Form
 
Mysql ตอนที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
thank