Tags
ปกเสื้อ  แป้ง  ปมฝรั่งเศส  ชาเขียว  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  ความต้านทาน  สุขภาพ  ความสามารถ  การแสดงความเป็นเจ้าของ  เสื้อผู้หญิง  PLC  safety condition  คาปาซิเตอร์  เครื่องกลไฟฟ้า  ไข่หงษ์  ที่ใส่ดินสอ  กระเป๋าจ่ายตลาด   brownie  TEST Main  การเลือกผ้า  ฉาบ  ไข่  ซอยผม  ขอบคุณ  กระเป๋าเสื้อ  ปลาช่อนทอด  ตัดผมหญิง  เครื่องประดับ  ที่รองแก้ว  วงจรทวีแรงดัน  เครื่องดับเพลิง  พลังงานไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า   มู่ลี่  ภาวะโลกร้อน  ลอดช่อง  กระดาษล้มลุก  กำลังงานในการไหล  ปักปีกนกไขว้  งบ  ทอดมัน  สินเชื่อ  โปรแกรมสำนักงาน  ชานม  ธัญพืช  สหกรณ์  ชาลอท  คุกกี้สมุนไพร  ต้นไม้  โอ๊ต  
อาร์เรย์ ตอนที่ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  อาร์เรย์ ตอนที่ 2
 
 
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 3 FORM : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : HTML,HTML TAG
 
Mysql ตอนที่ 8 การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
Network ตอนที่ 4 การต่อ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : LAN,network
 
การออกแบบฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : CASE Studio,ฐานข้อมูล
 
ทำความรู้จัก Catalog ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Catalog,Toolbook
 
Image Ready : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Image Ready
 
JAVA Script : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Java Script
 
ทำความรู้จักฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ฐานข้อมูล
 
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 1 FORMAT : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : HTML,HTML TAG
 
thank