Tags
ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ทอฟฟี่  เสื้อผ้า  ภาพปักปะ   คุกกี้ฟักทอง  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ไส้สัปปะรด  ลำใย  network  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  flow chart  สัญลักษณ์งานท่อ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  อาหารจีน  ตกแต่งโต๊ะ  วางแผนรายจ่าย  โรคเอดส์  ภาชนะดินเผา  ตุ๊กตา  การอ้างเหตุผล  รีเลย์  วัตต์มิเตอร์  ไหมปัก  ดอกไม้  Bakery  ไฟ  Visual Studio  ภาษาคอมพิวเตอร์  เซต  ปลาดุก  ความหนืด  หลอดคายประจุ  แหล่งพลังงาน  เคลือบรูป  ทอด  ขอบคุณ  ตัวเชื่อมประพจน์   Ability  ปลาหมึก  Diode  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ปักลูกโซ่  select  Action  Offer  เบียร์  แสงภายในอาคาร  ตัวแปร  แรงดันไฟฟ้า  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  
เทคนิคการสร้างพรีเซนเตชัน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  เทคนิคการสร้างพรีเซนเตชัน
 
 
สูตรและฟังก์ชัน : 49.54 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : excel,function
 
 
เริ่มใช้งาน Microsoft Excel 2007 : 45.54 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : excel
 
การตกแต่งเอกสาร : 42.44 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : word
 
การสร้างตาราง : 45.32 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : table,word
 
 
 
thank