Tags
จิ้นหม่าวู  ตัวเหนี่ยวนำ  กระเป๋าเก่า  J-FET  น้ำผึ้ง  การมองเห็น  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  แรงดันแม่เหล็ก  สัญลักษณ์งานเชื่อม  โปรแกรมนำเสนอ  ปอเปี๊ยะ  คัสตาร์ด  ตัดผม  คุกกี้ใหญ่  พุทธประวัติ  Log Server  พับริบบิ้น  ป้ายอวยพร  ฟิวส์  ผมทรงฟาร่า  ขนมคุกกี้  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  occupational accidents  เมตริกซ์  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  Interview  ทรานซิสเตอร์  ม่าฮ้อ  นวดรักษาโรค  plural  สาหร่าย  ความช่วยเหลือ  ข้าวตู  working environment  การผลิต  ผูกผ้าแบบดอก  แสงภายในอาคาร  เศรษฐกิจ  email  Signal Generator  งบ  ประกันภัย  โปรแกรม PCL  หุ้นทุน  วงจรเดลต้า  กระเป๋าออกงาน  บัญชีบริษัท  แอมมิเตอร์  งบกำไรขาดทุน  ปักคัดเวิร์ค  
การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์งานเชื่อมแบบ ISO

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์งานเชื่อมแบบ ISO
 
 
thank