Tags
ขิง  กฎของโอห์ม   ปักผ้า  CSS  ทักทาย  การบัดกรี  เครื่องมือกล  Photoshop  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  Topology  หมี  พระไตรปิฎก  โมบาย  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ผูกผ้าแบบระย้า  ตุ๊กตากระต่าย  เสื้อคอกลม  หมอนปักเข็ม  ขนมหวาน  มอลเบอรี่  เส้นใหญ่  แกงเขียวหวาน  ต้นกระเทียม  สตางค์  พิซซ่า  ผลิตผลพลอยได้  กับข้าว  ตัดผมหญิง  ร้อยมาลัย  ทฤษฎีการวางซ้อน  windows  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  อิ่วก้วย  ลูกชุบ  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ดีเทอร์มิแนนต์  ถั่ว  LAN  โปรแกรม PCL  ภาษาบาลี  วุ้น  powerpoint  ตั๋วเงิน  คอร์นเฟล็ก  การเรียงสับเปลี่ยน  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  แฟกทอเรียล  ไก่  ผ้าฝ้าย  SKYPE  
การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ
 
 
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 45.45 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
thank