Tags
รองเท้า  รูปแบบพลังงาน  วิถึไทยพอเพียง  Action  ภาษาซี  หมูแดง  การตัดเสื้อ  งานปัก  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  วงจรวีตสโตนบริดจ์  สาคู  Safety Symbols  ชอคโกแลต  chart  Rules and Precaution sign  พุทธประวัติ  จัดการขยะ  ครองแครง  กระเป๋าเอนกประสงค์  สโคน  การเย็บผ้า  การต้อนรับ  บัญชีต้นทุน  การอนุญาต  หุ้นทุนบริษัท  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ตัวเลข  พานพุ่ม  จับลอนผม  วงจรรักษาระดับแรงดัน  หอยแมลงภู่  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  การพับผ้า  ไข่หงษ์  ครีมชีส  ซองโทรศัพท์  การหมุนมอเตอร์  งบ  windows  บริษัท  ปลาหมึก  ธาตุ  ประกันภัย  การเย็บแขนเสื้อ  มูส  Install Linux  ขนม.อาหาร  ข้าวเกรียบ  ซอง  ตะเข็บวงล้อ  
การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ
 
 
thank