Tags
chart  มัฟฟิน  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  พาย  ทรานซิสเตอร์  ข้าวต้มเบญจรงค์  เซลล์ไฟฟ้า  นวดรักษาโรค  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  ของว่าง  เขียนแบบโครงหลังคา  ขัดหน้า  หน่วยผลิตสูญหาย  มะนาว  ปักผ้า  เปี๊ยะ  การวางตัว  ระบบการให้แสง  มาลัย  analysis  ที่ใส่ดินสอ  การออม  ผูกผ้าแบบระย้า  เครื่องกลไฟฟ้า  แยม  ปลาดุกย่าง  สาหร่าย  โวลต์มิเตอร์  ทำลอนผม  พานพุ่ม  สารกึ่งตัวนำ  พุทธสาวก  ตัวเลข  โวลท์มิเตอร์  อัลมอลด์  ถ้วยฟู  มินท์  ปักแต่ง  วงจรนิวเมติกส์  ผู้ประกอบการ  ซอสพริก  ผลไม้  ความดันในของไหล  ทรัพยากรธรรมชาติ  อิ่วก้วย  กรอบรูป  Bakery  working environment  ราสเบอร์รี่  ตัวเหนี่ยวนำ  
การควบคุมกลับทางหมุน มอเตอร์ 1 เฟส

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การควบคุมกลับทางหมุน มอเตอร์ 1 เฟส
 
 
วงจรควบคุมแบบรีเลย์ : 47.1 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC,รีเลย์,วงจรควบคุม
 
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC : 51.8 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล : 42.11 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
thank