การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (1)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (1)
 
 
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC : 49.46 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
วงจรควบคุมแบบรีเลย์ : 47.1 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC,รีเลย์,วงจรควบคุม
 
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ : 41.25 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC : 51.8 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล : 42.11 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
thank