Tags
จุดคุ้มทุน  อัลมอนด์  คำนวณเลขฐาน  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  กระดาษล้มลุก  ปีชวด  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  คอมพลีเมนต์  ฮ่องกง  เฟรนว์โทส  ต่างหู  แฟคทอเรียล  การแสดงความเป็นเจ้าของ  คุกกี้สมุนไพร  เพิ่มทุนลดทุน  งบ  ถักเปีย  รอตตี้บอย  การบัญชี  มัลติมิเตอร์  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  วางแผนรายจ่าย  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  รูปมะเฟือง  คะน้า  ภาพดอกไม้  ปลากริม  โมจิ  ไฟ  ขั้วแม่เหล็ก  มอเตอร์ 1 เฟส  การปรับความเร็วมอเตอร์  กล้วย  ประชากร  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ซอยเซ็ทผม  วงจรไฟฟ้า  OSI model  ตรรกศาสตร์  ตัดผม  กระดาษสา  ปักปีกนกไขว้  ไวท์ช็อคโกแลต  โวลต์มิเตอร์  Photoshop  mail merge  แห้ว  งานปั้น  ไวท์มอลล์  Java Script  
การเดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบต่อเนื่อง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบต่อเนื่อง
 
 
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC : 51.8 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ : 41.25 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC : 49.46 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
thank