Tags
ข้าว  แบบฟอร์ม  protect  งาดำ  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  Safety Symbols  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ต้นทุนการผลิต  ทาร์ต  Direction  อัญชัน  webmail  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  ภาษีอากร  ฮาวายเอี้ยน  การเย็บแขนเสื้อ  กฎของพลังงาน  เย็บเสื้อ  ปลาดุกย่าง  เขียนแบบแผ่นคลี่  ปีขาล  ถักเปีย  แซนวิช  ตรรกศาสตร์  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  carelessness  แม่เหล็กไฟฟ้า   งานกระดาษ  มะพร้าวเผา  เศรษฐกิจ  Swish  วงจรขนาน  วงจรขยาย  ประเภทของการไหล  การบัญชี  ข้าวต้มเบญจรงค์  สับปะรด  ทองจีบ  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  IP Address  วงจรวีตสโตนบริดจ์  ไดโอด  Form  เช็ค  เซลล์ไฟฟ้า  งานผ้า  รักษ์น้ำ  Database  นิติกรรรม  การไหลในช่องทางเปิด  
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC
 
 
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC : 51.8 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
thank