Tags
เช็ค  SiteMap  เย็บเสื้อ  ออสซิลโลสโคป  รังดุม  ซอสพริก  ตารางธาตุ  วงจรรักษาระดับแรงดัน  เขียนแบบโครงสร้าง  Signal Generator  ที่ติดตู้เย็น  ธุรกิจ  วงจรตัดลูกคลื่น  if-else  กฎของโอห์ม   ม้วนผม  ความหนืด  โอห์ม  ตกแต่งเสื้อ  การเลือกคู่  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ปลา  รีเลย์  วงจรเกท  Where  กระเป๋าซิ๊ป  ชุดบริการลมอัด  โยเกิร์ต  แหล่งกำเนิดแสง  มัลติมิเตอร์  ปลาหมึก  วงจรขยาย  หลอดฟลูออเรสเซนต์  แบบเสื้อ  การแจกแจงแบบปกติ  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  เศรษฐกิจพอเพียง  กัดกระจก  อากาศ  ปีขาล  เต้าหู้  มินท์  multimedia  นิวเมติกส์  คอมพลีเมนต์  ขนมปังเบียร์  E-R Model  ขนมปังไส้วีทเจิม  ประวัติการทำงาน  เงินฝาก  
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
 
 
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC : 49.46 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ : 41.25 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล : 42.11 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
thank