Logopurple1.jpg
เว็บไซต์แนะนำ
Tags
เครื่อกลไฟฟ้า  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  Safety Colours  ทฤษฎีการวางซ้อน  กระเป๋าออกงาน  เสื้อผ้า  บัตเตอร์  การใช้พลังงาน  อากาศ  ปักปะ  Offer  งานพับ  หลอดฟลูออเรสเซนต์  กฏความปลอดภัย  อบายมุข  น้ำสลัด  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  ขนมปังปิต้า  การพับผ้า  ที่รองจาน  มินต์  พานพุ่ม  มินท์  ดับเพลิง  โอห์มมิเตอร์  กำเนิดศาสนา  เลิกกิจการ  ปากหม้อ  ขนมเหนียว  ถั่วกวน  เสื้อคอกลม  ผ้าเช็ดมือ  บัวลอย  แรงดันแม่เหล็ก  จริยธรรมทางธุรกิจ  Style Sheet  รูปมะเฟือง  Pulse Generator  คอมพิวเตอร์กราฟิก  การไหลในช่องทางเปิด  plural  ตุ๊กตาผ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ลายปัก  ฟักทอง  Log Server  แฟกทอเรียล  จัดการขยะ  แรงลอยตัว  สายดิน  
download
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
 
 
วงจรควบคุมแบบรีเลย์ : 47.1 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC,รีเลย์,วงจรควบคุม
 
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ : 41.25 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล : 42.11 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC : 49.46 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
thank