Tags
ประกอบธุรกิจ  ขนมถ้วย  หุ้นทุน  HTML TAG  อุปกรณ์สำนักงาน  ประชากร  ปมฝรั่งเศส  ตุ๊กตาแมวน้ำ  กระต่าย  การเลือกคู่  ตัดผม  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ที่รองจาน  เงินปันผล  อบายมุข  พระสงฆ์  ตุ๊กตาผ้า  present  การออม  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  ไดร์ผม  การตัดเสื้อ  ต้นทุนการผลิต  รองเท้า  ความสามารถ  สัปปะรดกวน  แอปเปิ้ล  ปกเสื้อ  สมุนไพร  สุขภาพ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ที่รองแก้ว  เล็บมือนาง  ครีมชีส  ต่างหู  ปลาช่อน  ฝากระปุกแก้ว  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ประดิษฐ์  carelessness  อาชีพ  กำเนิดศาสนา  ปีเถาะ  ไข่เยี่ยวม้า  working environment  ระบบการให้แสง  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  แรงกระทำ  วงจรขยาย  ทิศทาง  
Found 3 Records
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
thank