Tags
สัมภาษณ์  รังดุม  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  ไตรแอค  IP Address  กับข้าว  แซนวิช  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  Normalization  ไส้ผัก  อาหารผัด  พาน  ภาพดอกไม้  จากลา  ทูน่า  ภาพปักปะ   ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  การจัดการ  บันทึกบัญชี  ภาพทิวทัศน์  แฟคทอเรียล  ซิป  วางแผนทางการเงิน  พีนัทบัตเตอร์  ลายสับปะรด  คุกกี้สมุนไพร  วงจรเรียงกระแส  Site Navigation  เปี๊ยะ  นิติกรรรม  วงจรตัดลูกคลื่น  หมั่นโถว  ทรัพยากรธรรมชาติ  กฎของโอห์ม   cake  มอลเบอรี่  น้ำพริก  เขียนแบบแผ่นคลี่  สัปปะรดกวน  ข้าวเหนียว  กระเป๋าถือ  สิ่งเสพติด  ร้อยลูกปัด  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  player  safety equipment  กระโปรง  อุปกรณ์ควบคุม  Rules and Precaution sign  เพ้นท์ผ้า  
Found 12 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank