Tags
อาหารญี่ปุ่น  การเย็บแขนเสื้อ  กระดาษล้มลุก  if-else  select  ปักผ้า  Graphic  caution  ปลาดุก  ขนมขิง  วงจรขนาน  Hospitality  การแสดงความเป็นเจ้าของ  สัญลักษณ์โลหะ  ศาสนาพุทธ  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าหิ้ว  พลังงานในการไหล  การตัดเสื้อ  Linux  ปักแต่งยีน  Data Management  พายคาว  วงจรตัดลูกคลื่น  ภาพปักปะ   Visual Studio  อุบัติเหตุจากการทำงาน   VOIP  บัญชีบริษัท  หมูหยอง  ทรงตรง  ลายปัก  หมั่นโถว  Mysql  งานพับ  การใช้พลังงาน  Word  โปรแกรมนำเสนอ  เอสซีเอส  โมเมนตัม  กระแสไฟฟ้า  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  ปักลูกโซ่  danger  คาปาซิเตอร์  งานประดิษฐ์  เอกพจน์  ชอคชิพ  chart  ลายสับปะรด  
Found 2 Records
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 45.45 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 43.13 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
thank