Tags
รองเท้า  แบล็คฟลอเรสต์  วงจรขยาย  การอ้างเหตุผล  การแสดงความเป็นเจ้าของ  การผูกผ้า  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  สาร  การพับผ้า  ประจุไฟฟ้า  ขนมปังกรอบ  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ถังเก็บลมอัด  if-else  อบายมุข  PHP  บริหารจิต  กับแกล้ม  วางแผนทางการเงิน  เซลล์ไฟฟ้า  กุ้งย่าง  พับริบบิ้น  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  สวิตซ์  Open Office  บันทึกบัญชี   หนี้สิน  ผ้าฝ้าย  กฎความปลอดภัย  ขนมปัง  ปักกรอบรูป  Direction  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงกระทำของของไหล  ปลาหมึก  ทองจีบ  การเย็บผ้า  เค้กส้ม  หุ้นกู้  ภาษาบาลี  ถั่วแดง  ถั่ว  สัญลักษณ์งานท่อ  ตัวบ่งปริมาณ  ธุรกิจ  เศรษฐกิจพอเพียง  ชานม  โปรแกรมคำนวน  เปี๊ยะ  อัตราการไหล  
Found 3 Records
แจกันประยุกต์ : 32.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,แจกัน
 
แจกันปูนสวย : 34.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,แจกัน
 
แจกันขวดพลาสติก : 40.43 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,แจกัน
 
thank