Tags
ข้าว  รองเท้าแตะ  สถิติ  กล้วย  โปรแกรมประมวลผลคำ  ขนมปังกระทง  แยมโรล  การไหลในช่องทางเปิด  องค์กรธุรกิจ  feel  ทอด  อุบัติเหตุจากการทำงาน   Dreamwaver   รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  เพ้นท์แก้ว  ขนม.อาหาร  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ผูกผ้าแบบดอก  งานปะติด  XML  ทำสีผม  Visual Studio  Diode  ข้าวเกรียบ  มูส  งานกระดาษ  โอห์มมิเตอร์  ปักปะ  อาหารจีน  ต้นทุนการผลิต  การต้อนรับ  SiteMap  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  กระเป๋าเอนกประสงค์  จรรยาบรรณ  สัญลักษณ์งานเชื่อม  Offer  วิถึไทยพอเพียง  การบัดกรี  สตรอเบอรี่  กะหรี่พัฟท์  ออสซิลโลสโคป  Bakery  SKYPE  กับแกล้ม  คอร์นเฟล็ก  ทูน่า  หุ้นส่วน  แขนเสื้อ  มอเตอร์ 3 เฟส  
Found 2 Records
การสร้างแบบปกในตัว : 42.55 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบปกเสื้อ
 
การสร้างแบบปกเทเลอร์ : 45.32 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบปกเสื้อ
 
thank