Tags
รองเท้า  ชาลอท  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  เขียนแบบโครงสร้าง  Apache  มะพร้าวเผา  ยำสาหร่าย  ขั้วแม่เหล็ก  การบัญชี  ปีเถาะ  การแสดงความเป็นเจ้าของ  มัลติมิเตอร์  มอเตอร์  Master page  บริหารจิต  Hospitality  เครื่องมือและอุปกรณ์  แฟกทอเรียล  ขนมหวาน  โกโก้  วงจรตัดลูกคลื่น  feel  ขนมกล้วย  เมี่ยง  ดอกไม้  ช่อบูเก้  ตุ๊กตา  ภาวะโลกร้อน  วงจรทวีแรงดัน  compress  พายผัก  ผ้ารองจาน  อุณหภูมิสี  อุบัติเหตุจากการทำงาน   การออม  น้ำพริกเผา  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  แกงเขียวหวาน  อาหารไทย  พื้นที่ใต้โค้ง  นิวเมติกส์  fire  ที่ไหน  Log Server  หม้อแปลงไฟฟ้า  กฎของโอห์ม   งบ  ตะเข็บวงล้อ  OSI model  วงจรแม่เหล็ก  
Found 1 Records
My nane is….. : 38.32 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Interview,Introduce,แนะนำตัวเอง,สัมภาษณ์
 
thank