Tags
ผัดกระเพรา  แบบฟอร์ม  ตารางธาตุ  ภาพจิ๊กซอ  buring  ตุ๊กตาหมู  กำลังไฟฟ้า   พิซซ่า  กระเป๋าสตางค์  การเรียงสับเปลี่ยน  ไหว้พระจันทร์  ช่อบูเก้  หมูทอด  วงจรแม่เหล็ก  แบบตัดเสื้อ  โปรแกรมคำนวน  อัลมอลด์  ปักปีกนกไขว้  ซองโทรศัพท์  การตลาด  ประวัติการทำงาน  กล้วย  เสริมสวย  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  เศรษฐกิจพอเพียง  มู่ลี่  ผ้าคลุม  แรงกระทำของของไหล  อักษรจีน  เขียนแบบโครงหลังคา  มัน  อนุรักษ์พลังงาน  สิ่งเสพติด  ไบแอสทรานซิสเตอร์  วงจรตัดลูกคลื่น  ขนม.อาหาร  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  แบบกางเกง  การแจกแจงแบบปกติ  เอสซีอาร์  ทอด  ร้อยมาลัย  ขนมปังปลา  Road Signs  protect  โดนัท  acrobat  อาชีพ  ไหมปัก  หลอดฟลูออเสเซนต์  
Found 4 Records
เริ่มใช้งาน Microsoft Powerpoint 2007 : 52.1 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : powerpoint,presentation
 
การสร้างงานพรีเซนเตชัน : 48.5 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : powerpoint,presentation
 
เทคนิคการสร้างพรีเซนเตชัน : 42.56 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : powerpoint,presentation
 
thank